Thống kê
Hôm nay : 2
Tháng 12 : 44
Năm 2021 : 6.380
Chi bộ Mầm non tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

Chi bộ Mầm non tổ chức lễ kết nạp Đảng viên

Chi bộ trường Mầm non Thạch Lạc đã nỗ lực, phấn đấu cùng với quần chúng Nguyễn Thị Lê, Nguyễn Thị Ngọc đã trải qua quá trình phấn đấu tu dưỡng và rèn luyện, được sự quan tâm giúp đỡ của các đồng chí Đảng viên trong toàn chi bộ.