Thống kê
Hôm nay : 8
Tháng 09 : 1.820
Năm 2022 : 4.775
HỘI THI TRIỄN LÃM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

HỘI THI TRIỄN LÃM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI

Thực hiện nhiệm nhiệm vụ trong tháng, trường Mầm non Thạch Lạc đã triển khai tổ chức Hội thi triễn lãm đồ dùng đồ chơi năm học 2018-2019. Trong Hội thi đã có nhiều sản phẩm đẹp, các sản phẩm đươc làm từ nguyên vật liệu, phế liệu sẵn có ở địa phương, với sự khéo léo và sáng tạo, giáo viên đã làm ...