Khỏe mạnh, cân đối về cận nặng và chiều cao phát triển bình thường theo lứa tuổi.