Trường Mầm non Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh, được thành lập vào tháng 9 năm 1973 các lớp học nằm ở hội quán xóm, nhà dân, CSVC nhà trường rất tạm bợ. Đến năm 2007 Trường được quy hoạch về 2 điểm, điểm chính nằm ở trung tâm hành chính của xã gồm các phòng cấp 4 xuống cấp do Trường THCS ...